WYNAGRODZENIE

Najważniejsza dla nas jest satysfakcja Klienta, dlatego też proponujemy elastyczne metody rozliczania w zależności od sprawy, a także potrzeb i możliwości każdego Klienta:

Ryczałt
Rozliczenie stosowane przy świadczeniu stałej obsługi prawnej, z uwzględnieniem potrzeb Klienta i rodzaju powierzonych spraw. Klient płaci miesięczny ryczałt na ustalonym przez strony poziomie. Nie stosuje się limitu godzinowego. W szczególności, jest on korzystny dla przedsiębiorców, gdyż brak jest limitu powierzonych spraw. W tym wariancie, zapewniamy stałą gotowość do świadczenia pomocy prawnej. Klient ma zatem możliwość kontaktu z nami w każdej bieżącej sprawie, choćby telefonicznego i nie ponosi dodatkowych opłat za porady prawne.

Rozliczenia godzinowe
Przy tym sposobie rozliczania, Klient ponosi koszty związane z rzeczywistym czasem poświęconym na realizację zleconego zadania. Dokładne rozliczenie czasu pracy jest przedstawiane Klientowi na jego życzenie wraz z fakturą VAT. Jest to system korzystny przy okazjonalnym korzystaniu z pomocy prawnej.

System wynagrodzenia kwotowego
Konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia ustalana jest indywidualnie z Klientem. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy, głównie w przypadku zleceń prowadzenia konkretnego postępowania sądowego.

Wynagrodzenie od sukcesu
W niektórych sprawach, możemy umówić się z Klientem na wynagrodzenie, które będzie się składało z wynagrodzenia prowizyjnego ustalanego indywidualnie zostanie w chwili przyjmowania zlecenia

Orientacyjną cenę obsługi prawnej, można uzyskać po wysłaniu zapytania opisując zwięźle rodzaj i ilość spraw, które miałyby być objęte zleceniem.